Fysiske plager eller smerte

Angst eller uro

Livskrise og endring

Samtaleterapi

Helserelatert massasje

Bedriftsmassasje

Antimobbing

Parterapi

Familieterapi

Rosenmetoden

Velkommen til Pinocchio klinikken!

Her finner du flere tjenester som forebygger og støtter opp under kroppens eget helbredelsessystem. Jeg behandler ikke sykdommer direkte, men søker årsakene til ubalanser og behandler de stressmekanismer de utgjør for kroppens helse og velvære.

SMERTER?

Smerter og fysiske plager

ELLER FYSISKE PLAGER?

Du trenger lengre tid på morgen, for å komme i gang grunnet morgenstivhet. Enkelte bevegelser er vanskelige og fungerer ikke «knirkefritt».
De gir ubehagelige symptomer og noen ganger smerter, slik at medikamenter blir «løsningen». Konsentrasjon og hukommelse svikter.   
LES MER

ANGST

Angst og uro

ELLER URO?

Du legger strategier, slik at du ikke skal bli «fanget» i din egen angstreaksjon.
Kroppen reagerer mot din vilje, hvor hjertet f.eks. slår ekstra hardt, tørr i munn og svetten melder seg.

Du unngår etter hvert de vanskelige situasjoner.
LES MER

LIVSKRISE

Livskrise og endring

ELLER I ENDRING?

Din hverdag er snudd på hode, hvor du har mistet oversikt, hvor du føler på usikkerhet.

Det er ikke innlysende, hvor veien går videre.

Avmakt følelsen vokser litt for hver dag, fordi det er vanskelig å ta hensiktsmessige valg.
LES MER

BEDRIFTSMASSASJE

Forebyggende helserelatert massasje

ANSATTE I FOKUS

Muskelspenninger oppleves ikke nødvendigvis ved daglige bevegelser, men ved lettere massasjetrykk vil de som regel oppfattes.
Dette før de rekker å utvikles til smerter.

Helserelatert massasje og direkte på arbeidsplassen vil gi den ansatte et forebyggende «verktøy».
LES MER

ANTIMOBBING

Antimobbing. Bilde

SKOLER OG BARNEHAGER

Magesmerter, dårlig søvn og hodepine er ofte et symptom på «noe», hvor orden uteblir.

Barn og ungdommer mangler ofte selvinnsikt og språk for følelser, noe som gir grobunn for misforståelser og konflikter. Skyld plasseres som regel hos motparten.

LES MER

KROPPSBEVISSTHET
Sanse muskelspenninger, kroppsbevegelser og emosjoner som er tilstede. Bli mer bevisst dine egne følelser og holdninger om kroppen din. Symptomer sees i sammenheng med kroppen i sin helhet, og hvor pusten har en sentral plass.
BEHANDLING
Terapeutiske grep og teknikker for å behandle problemstillingen din. Selv om plager, symptomer eller smerter kommer fra et bestemt sted eller situasjon, kan årsaken ligge på et helt annet sted. Ved behov samarbeides det med andre instanser.
PRAKTISK PSYKOLOGI
Metoder og kunnskaper, som tar utgangs-punkt i viljen til å løse problemer. Teknikker som utvikler kontakten mellom det som er oss bevisst, og det som ligger i det fortrengte. Vurdering av kroppslige symptomer, som kan ha tankemessige årsaker.
Bilde. Birgitta Huss

I bunn har jeg en mastergrad i forebyggende helse, pedagogikk og medisinsk  rehabilitering. Hovedfag innenfor kroniske smerter, bevegelsesterapi og behandling. Undervisningskompetanse. Rosenterapeut MNRF.  Les mer

Referanser, tilbakemeldinger fra klienter og kunder. Les mer

Birgitta Friederike Huss

Share This