Samtaleterapi

– samtalen som terapi, veiledning og metode

Samtalen foregår i et eget ”rom”, dvs. det terapeutiske rommet som vi to skaper gjennom dialogen mellom deg og meg, og hvor taushetsplikten er en selvfølge.

Dette ”rom” gir deg en unik mulighet til å reflektere, undre over det som berør ditt liv med den hensikt at du finner din egen vei.

ER NOE AV DETTE KJENT FOR DEG? 

STRESS
Hverdagen forløper som den bestandig har gjort, men i det siste så faller ting ut. Du glemmer avtaler, har det vanskelig for å konsentrere deg, humøret ditt skifter oftere og kroppen streiker, vil ikke være med på lag.

STEMNINGSLIDELSE
Det er ikke like givende å gå på jobb eller skole. Du ler ikke av de samme tingene lengre og tar ikke kontakt med familie eller venner.

TRISTHET, FORTVILELSE
Du har mistet jobb, partner eller tilhørighet og føler at tristheten kun vokser og det er ikke så lett å se lyset i tunnelen.

HØYSENSITIV
Du unngår folkemengder og har det vanskelig med å sitte på cafe, handle på kjøpesenter, reagerer på lyd, lukt og lys. Du har en tendens til å ta ting altfor personlig.

FOREBYGG, UNNGÅ KRONISK LIDELSE

Alt vi kan klare å oppdage i vårt indre liv gir kontroll, og gjør at vi kan unngå å bli fanget opp i kroppslige plager og symptomer. Det å kunne ta bevisste valg, som ikke er basert på automatiske tanker eller andres forventninger, er selve ”verktøyet” for å forebygge uheldige helsemessige tilstander.

Dette kan for noen fortone seg som litt skummelt. Økt selvinnsikt kan blant annet føre til at du ønsker å endre på noen av de valg du alt har iverksatt og endringsbehovet etter terapi kan noen ganger virke uovervinnelige.

HVA SKJER VED OPPSTART

Første kontakten handler om å bli kjent, og en kartlegging av ønsker og behov. I felleskap blir vi enige om en fremdriftsplan, hvor vi evaluerer underveis. Jeg kommer å gi deg generell informasjon om prosessens forløp, hva du kan forvente.

Hvilken form for samtale, som egner seg best for deg, beror på hvilket problem du har. Samtaleterapi er aktuelt, når du for eksempel vil utvikle mer av ditt potensiale (du observerer deg selv, tidligere erfaringer). Veiledning eller coaching er mer temarettet, her og nå.

Vi utforsker, tanker, følelser og atferd. Du begynner med der du akkurat befinner deg og der du ”står fast”. Helt enkelt sette ord på det som gjør vondt eller gir deg problemer. Det er faktisk så ”enkelt” som det ofte og klisjeaktig blir sagt, ”snakk om det og få det ut ”.

RELEVANTE TJENESTER, «VERKTØY»

Samtalen som behandling gir deg en fantastisk mulighet til å dele det som er viktig uten at du må ta hensyn til andre, utover deg selv. Jeg tilbyr deg den gode og grunnleggende samtalen ut ifra ditt behov og bestilling.

Utvekslingen kan foregå som samtaleterapi eller veiledning, avhengig av din bestilling. Du kan også velge samtalen som en metode, hvor jeg i tillegg tar i bruk kroppsteknikker og kombinerer disse, for å styrke samspillet (koblingen) mellom kropp og psyke.

VIDERE BEHANDLINGSFORLØP

Vi jobber sammen for skape kontakt, og for å opprettholde den, slik at din prosess foregår innenfor tillitsfulle rammer, som skal bære preg av åpenhet og nærhet.

Jeg vil reflektere sammen med deg og sette meg inn i din situasjon. Dette for å sikre meg at det du formidler samsvarer med det jeg oppfatter.

Når du skal beskrive det som berører, så blir du tvunget til å sette ord på hva som foregår ”innover”, dvs.  i ditt eget psyke og det er mange ganger utfordrende og krevende av forskjellige årsaker.

Det kan også være ubehagelig å forholde seg til dine problemer på en direkte og ærlig måte. Du vil oppleve at det går lettere etter hvert og at du får tak på din egen prosess.

VET DU NOK?

Når du skal velge retning for samtalen, så eksisterer det flere ulike begreper og navn. Felles for de ulike terapiene er at det handler om aktiv handling til å løse ditt problem, hvor bevisstgjøring og selvutvikling står sentralt:

Affektsterapi
Hvis du for eksempel er en av de som jobber døgnet rundt, skader deg selv, bruker mange tv foran tv eller internett, så vil samtalen handle om å bli bevisst dine følelser, affektterapi.

Kognitiv terapi
Har du opplevd mobbing, vonde opplevelser, traumer vil samtalen fokusere mer på ditt tankemønster, for å avdekke negative holdninger som ikke lengre har en funksjon.

Psykodynamisk terapi
En metode som retter seg mot dine tidligere erfaringer som du har gjort på det mellommenneskelige nivå. Vanskeligheter som du eventuelt opplever i dag, har ofte røtter fra din livshistorie.

Eksistensiell terapi
Hvis du er en av de som spør deg selv, hva er meningen med mitt liv, så er denne terapiform riktig for deg. Spørsmål som omhandler det å være et menneske.

Bilde. Birgitta Huss

MIN ERFARING

Du vil sannsynligvis oppleve at jeg er engasjert, åpen og at jeg ”lever meg inn i din situasjon”. Du er eksperten og eier problemet, og jeg som terapeut kan hjelpe deg med å sortere tankene, bidra med relevante og åpne spørsmål som støtter din prosess mot målet.