Hvem er jeg

 

Utforming av Pinocchio klinikken

Klinikken består av meg som innehaver, Birgitta Friederike Huss. Tidligere og nåværende klienter har bidratt med sine problemstillinger, og hva de har av behov og ønsker for å få det bedre. De har stilt krav, hatt forventninger og et ønske om kort behandlingsperiod. På denne vei har klienter inspirert meg, og bidratt til utvikling av klinikken. Min egen nysgjerrighet gjort at jeg har ønsket å vedlikeholde og videreutvikle det faglige nivået, hvor jeg er naturlig vitebegjærlig og følger opp med relevante kurs.

Det som holder «gnisten» min oppe, er de ganger hvor det «tennes et lys» i øynene til klient. Jeg blir så gla´ og takknemlig, når arbeidet gir resultater som for eksempel smertelindring, fornøyde ansatte eller selvinnsikt hos klient. Det er fantastisk følelse, når jeg som terapeut kan være med å bidra til den lille ekstra forskjellen.

Det er min overbevisning om at det er fullt mulig å ha et godt liv, som gir mening, glede og harmoni. Dette til tross for sykdom, lidelse eller en vedvarende vanskelig livssituasjon. Jeg tilbyr helsetjenester innenfor forebyggende-, pedagogiske-, rehabiliterende tiltak og utvikling av ditt SELV.

Bakgrunn

Klinikken begynte å spire under studieårene i Tyskland 1985, hvor oppstart startet med medisinsk trening for ulike målgrupper. Klienter med kroniske plager i muskel- og skjelettsystemet lærte meg hvor viktig det er å pleie muskelspenningene i tide, før de utviklet seg til kroniske plager eller smerter.

Det ble etter hvert også innlysende hvor viktig det er å respektere kroppens signaler, ta de på alvor. Muskelspenninger bør ikke overses bare fordi, de nødvendigvis ikke gir umiddelbare, direkte smerter. Våre livserfaringer setter spor i kroppen, de ”parkerer” som emosjonelle muskelspenninger i kroppen og former vår kroppsholdning der pusten avslører mye hvordan den enkelte lever sitt liv.

Studiet handlet blant annet om å prestere, dvs koordinere mental innsats med fysisk utfoldelse. Jeg ble tidlig nysgjerrig på hvorfor enkelte ikke klarte prestere det de så gjerne ville…også inklusiv meg selv. Dette på tross av kunnskap, optimal mental og idrettsmedisinsk trening. Spørsmålet ”hva er det jeg egentlig overser?” begynte å invadere mine studier og har fotfulgt meg siden da.

Mine egne og studiekameraters erfaringer førte meg videre inn på andre fagfelt, som ”det å leve i kroppen uten å prestere ”, med grunnspørsmålet ”hva ligger i min kropp?” Siden da har jeg utforsket videre, fordypet meg i flere fagområdene innenfor sinn, kropp og det iboende potensialet og heldigvis blir jeg underveis rammet av flere enda flere spørsmål…og har lært at det enkle ordet ”hvorfor” har en ”magisk” virkning, fordi spørsmålet gir svar og økt bevissthet.

Innehavere.

Birgitta Friederike Huss

Mine fleste barndomsleker bar preg av å ”komme på sporet”, og finne løsninger når de tilsynelatende ”ikke” var tilgjengelige. Min ”yrkeskarriere” startet ved 12 års alder: Jeg skulle hjelpe mennesker og var overbevist om yrket mitt – DETEKTIV.

Det var ikke tvil. Jeg var så rett på sak, intuitiv, nysgjerrig, lurte ofte på ting – ”hvorfor på dette viset?”, men det ble ikke politiskolen.

”Detektiv-øynene” mine fulgte uansett opp spor. Jeg oppdaget tidlig at jeg stort sett var lykkelig, til tross for utfordrende livsforløp, dårlig råd, og et begrenset nettverk – familien flyttet flere ganger (hadde nesten hjemmet på hjul). Mitt liv i flyttekartonger gjorde at jeg ble bevisst GLEDEN, dvs at gleden ikke handlet om de ytre rammene eller omstendighetene som pågikk i mitt liv. Det var en fantastisk frihetsfølelse. Jeg kunne selv forvalte gleden og hente den frem uansett ”stormvær”.

Jeg ble også til slutt etterforsker…men som TERAPEUT. Jeg leter nå etter ÅRSAKEN til kroppslige symptomer hos andre og det er et skikkelig detektivarbeid som også krever beviser. Det er en sann glede, spesielt når ”lyset tennes i øynene” hos klientene og det er et privilegium å være terapeut, noe helt for seg selv som gir mening og glede.

Jeg er fortsatt engasjert i å ”møte” med sine utfordringer. Jeg er tilstedeværende, god lytter og treffer lett ”hodet på spikeren” og jeg har genuint tro på individets sanne potensial.

Utdannelse

Forkortet CV

 • Idrettspedagog (1982-1987)
  (Diplom Sportlehrer, für Behindertensport und medizinische Rehabilitation)

Fagretning
Idrettsvitenskap,
– Medisinsk rehabilitering (sykdomslære, psykologi og sosiologi etc.)
– Helserelatert massasje, idrettsterapi og diagnostikk.
Undervisningskompetanse

Mastergrad
Forebyggende helse, pedagogikk og medisinsk rehabilitering (1991)
Hovedfag oppgave: 1988-1991
Sammenfattet to års undersøkelsesresultater innen trening og smertebehandling, Helse Øst, Norge.
Totalt. 360 studiepoeng, fagkompetanse.

Informasjon
Hoved utdannelsen er sammensatt av tre hovedområder helse (forebygging og rehabilitering), bevegelse (fysisk aktivitet, idrett og terapi ) og pedagogikk (generell samt tilpasset). Utdannelsen er kvalifisert for oppgaver både innenfor undervisning, veiledning og terapi / klinisk pedagogikk. Yrket har fokus på det funksjonelle – friske – hos den enkelte, trass eventuell sykdom og lidelse.

 • Idrettsterapeut (1991)

Kommunikasjon (1993-1994)
Totalt: 60 studiepoeng. Øvelser og teknikker for å styrke samhandling.

 • Rosenterapeut (2011)

Rosenmetoden (2007–2011)
Internasjonalt godkjent terapeut (prosessorientert deltids studie, minst fire år).

Informasjon
Behandlingsmetode som er basert på en antatt sammenheng mellom kroniske muskelspenninger og fortrengte minner eller trauma. Med en kombinasjon av samtaleterapi og lett berøring samt under nøye observasjon av muskelspenninger og pustemønstere hjelper terapeuten pasienten med å bevisstgjøre fortrengte minner eller trauma.


Arbeidserfaring:

 • Pinocchioklinikken 1985-d.d.

Helse Øst

Somatikken 1987 – 2002

 • Fysikalsk medisin
 • Habiliteringstjenesten
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Rygg i revers
 • Reumatisk avdeling

Cato Senteret 2002-2004

Psykiatrien 2009 – d.d

 • Affektive lidelser
 • Psykiatrisk utredning
logo. Bilde
Logo. Bilde
logo norsk lektorlag