Kurs – Workshop

Obligatorisk introkurs
Det er lagt opp til et mini-introkurs, før du kan begynne å trene på ditt aktuelle tema. Dette for at du skal få den nødvendige informasjonen og basiskunnskapen, slik at du får mest mulig utbytte av treningen.

”Skreddersydd tema”
Hvis du /dere har et tema som ikke står oppført, meld ifra ditt interesse på kontaktskjema, så tilpasser jeg kurs etter ditt ønske og behov.

Ambulerende virksomhet
Dersom flere personer er interessert å fordype seg i et tema og hvis det er et ønske, kommer jeg til dere. Det avtales på forhånd tid og pris. Kjøretid kommer i tillegg.

Fagområde
”Stressmestring” og ”Livsstilmestring” er de fagområder klinikken på nåværende tidspunkt har i fokus.

STRESSMESTRING:
Utvikling av kroppsbevissthet. Felles for disse tre temaene er at de senker spenningsnivået (anti-stress), som både forebygger og forhindrer utvikling av plager og smerter i muskel- og skjelettsystemet.

Tema:

  • Fysiske plager og smerte? – ”Bevegelighetsstrening”
  • Angst eller uro?   – ”Fysisk avspenningstrening”
  • Livskrise eller i endring?   – ”Avspenningsteknikker”

LIVSSTILSMESTRING:
Bevissthetsutvikling av ditt SELV. De ulike innfallsvinklene har som fellesnevner, det å styrke egne påvirkningsmuligheter i forhold til helse og livstil. Når du styrker ditt SELV vil dette også styrke immun-forsvaret. Det å skjønne sine egne drømmer, mestre vanskeligheter og bli kjent med de indre sansene, betyr å styrke sitt SELV:

Tema:

  • ”Drømmetydning”
  • ”Smertesirkelen og mestring”
  • ”Styrk din intuisjon”

DRØMMETYDNING

Symbolikk, bilder og arketyper

Drømmebilder. Bilde

Lær deg å tolke drømmespråket. Drømmer viser oss nye og andre veier. De gir oss informasjon om hva vi egentlig føler og viser våre mønster som spilles av i drømmelandet vårt. Intensiteten og informasjonen formidles gjennom bilder, farger og følelser.

Nyere forskning bekrefter at vi er koblet på et annet ”nettverk” i hjernen, når vi sover, og at vi har evnen til å løse kreative oppgaver som igjen har en positiv betydning for mestring av stress.

SMERTE OG MESTRING

Smertens psykologi og pust

Abstrakt. Bilde

Kroniske diffuse muskelsmerter griper inn og overstyrer hverdagen over tid. Erfaring viser at de kan lindres gjennom teknikker og holdninger. Det å få en dypere forståelse for kroppens psykologi, vil gi egne påvirkningsmuligheter til å foreta kroppsvennlige valg.

Målet er å  forebygge forverring av smertene. Det tas hensyn til eventuelle konsentrasjons vanskeligheter og ensidig, fysisk belastning.

INTUISJON

Psykometri, pust og meditatsjon

Pike og rose. Bilde

Vi har flere informasjonskanaler, de ytre og de indre sansene. De indre sansene gir informasjon uavhengig av de andre, og var noe som kom før vi fikk språket vårt, før strupehodet ble utviklet. I mangel av språk utviklet vi intuisjon og den kroppslige fornemmelsen.

Kroppsspråk formidler mer informasjon (93%) enn ord gjør alene. Vår bevissthet er veldig begrenset, mens vårt underbevissthet har den største kapasiteten og er påkoblet hele tiden.