For hvem

Alle kan vi ha problemer eller oppleve «uoverstigelig» motgang opp igjennom livets ulike faser. Det trenger nødvendigvis ikke handle om traumer eller livskriser, men kan selvsagt også være det. Er det viktig og berører, så er det mer enn nok grunnlag til å oppsøke fagpersoner.

Tilegnelse av økt bevissthet, er noe klinikken sterkt anbefaler, da dette ikke er noe vi vanligvis lærer på skole, jobb eller i privatliv. Det er først når vi vet, hvem vi er og hvilke behov vi har, at vi kan foreta hensiktsmessige valg. Under gode og trygge faglige rammer, vil de fleste mennesker kunne få en bedre livskvalitet, enn det å for eksempel la konflikten, situasjonen eller sykdommen «leve sitt eget liv».

PRIVATPERSONER

Mine tjenester for privatpersoner

Privatpersoner

Tjenestene egner seg for enkelt personer innenfor de fleste aldersgrupper. Jeg inkluderer også partner, familiemedlemmer ved ønske og når det er nødvendig, for å oppnå ønsket forventing. Barn og ungdommer, som fortsatt bor hjemme gis det ikke behandling uten samråd med ansvarlig omsorgsperson, foreldre.

Behandlingseffekt forventes i løpet av 2-4 behandlinger.

 


Eksempler på aktuelle problemstillinger, som du kan få hjelp med.

FYSISKE PLAGER OG SMERTE:

 • lumbago / korsrygg?
 • nakke og skuldrer?
 • kroniske smerter?

ANGST OG URO:

 • sosial tilbaketrekking?
 • bekymringer og/eller katastrofetanker?
 • tanker som kverner?

LIVSKRISE OG ENDRING:

 • brudd?
 • karriere?
 • tap (død, hjem, flyttning)?

STRESS:

 • hukommelsestap?
 • atferdsendring (endrer vaner)?
 • verk i kroppen?
 • humørsvingninger?

HØYSENSITIV:

 • var på lyder, lys?
 • unngår folkemengder?
 • tar ting altfor personlig?

STEMNINGSLIDELSER:

 • nedstemthet, depresjon
 • fortvilelse?
 • tristhet?

KONFLIKTHÅNDTERING:

 • i par relasjonen?
 • på jobben?
 • barna dine?

NÆRINGSLIVET

Mine tjenester for næringslivet

Næringsliv

«Helsefremmede arbeidsplasser» har som fokus å rette oppmerksomheten mot de faktorer som bidrar til økt mestring, engasjement, medbestemmelse og friskfaktorer. Flere bedrifter oppnår bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen gjennom tiltak som styrker arbeidstakernes helse, både mentalt og fysisk.

AKTUELLE TILTAK FOR DIN BEDRIFT:
1.  Veiledning (basert på tema)?
2.  Bedrifts massasje (relatert til helse)?

NB!

Bedrifts massasje og skattefordel

Ved forebyggende tiltak som helserelatert massasje har bedrifter siden 2007 hatt muligheter for å trekke fra utgifter til

massasjebehandlinger med den intensjon om å forebygge  lidelser i muskler- og skjelettsystemet. Det er skattefritt for dine ansatte.


Eksempler problemstillinger

1. VEILEDNING

Bedriften din/deres kan få hjelp med å sikre verdiskapning og et godt miljø. Når mistrivsel og manglende motivasjon råder, kan økt bevissthet og egne påvirkningsmuligheter være en vesentlig innfallsvinkel i e slik periode.

          BEHOV FOR Å KOORDINERE INNSATS OG EFFEKTIVITET:
– høyt konfliktnivå?
– proaktiv holdningsskapende?
– arbeidstakere i fokus?

2. BEDRIFTSMASSASJE

Det kan handle om å forhindre eller redusere sykemeldinger. Muskelspenninger oppleves ikke direkte på kroppen, men ved lettere massasje trykk vil de som regel oppfattes, og før de rekker å utvikles til smerter. Massasje direkte på arbeidsplassen er av den grunnen et «verktøy», til å forebygge sykemeldinger som forårsakes av smerter i muskel- og skjelettsystemet.

          BEHOV FOR Å REDUSERE SYKEMELDINGER:
– ensidig fysisk belastning?
– fysisk tunge arbeidsoppgaver?
– høyt stressnivå?

Hvem kan ta kontakt:

 • Ansatte
 • Ledelse
 • Fagorganisasjoner
 • Private helseforetak
 • Private terapeuter/behandlere

DET OFFENTLIGE

Mine tjenester for det offentlige

 

Det offentlige

Det offentlige kan bestille tjenester som går på å supplere der ressurser er av ulike årsaker begrenset eller mangelfull. Problemsituasjoner kan ha større nytte av en utenforstående veileder, som kan tilnærme seg problemstillinger uten å være part i saken.

 

Jeg kan bidra med følgende tiltak:

 •  Veiledning, individuelt eller i gruppe
 •  Kurs, og etter ønske og behov

 


 

Eksempler problemstillinger:

SKOLE
Behov for å styrke samhold i en klasse:

 •  konflikter?
 •  mobbing?
 •  spesiell atferd?

Behov for å forebygging:

 • mestring, egne påvirkningsmuligheter?
 • konflikthåndtering?
 • selvfølelse og grense setting?
 • positiv språkbruk?

 

BARNAGE

Behov for økt kunnskap:

 • høysensitive barn?
 • avspenningsteknikker?
 • sanse-motorikk?
 • konfliktdempende «massasje»?

 

Hvem kan ta kontakt

 • Undervisningsetater
 • Rehabiliterings institusjoner
 • Etater
 • NAV
 • Sykehus
 • Lokale og regionale Helseforetak