Priser

(Gjeldende fra 01.01.2016)

FOR PRIVATPERSONER
Priser for privatpersoner

TIMESATSENE FOR PRIVATPERSONER

 

Oppstart
Ved første kontakt eller ved oppstart av ny periode handler det første møtet om kartlegging av ønsker, behov og fremdrift. Det første fremmøte koster 1.500 Kr.

Tid og Pris
60 min. /  kr  1.000
90 min. en person /  kr 1.500
90 min. par / kr 1.750

Din bestilte time
På hver bestilt time inkluderes det cirka 5 – 10 min. til notatføring/klargjøring.
Det betyr som regel at du vil være inne hos behandleren tilsvarende kortere tid enn den oppsatte tiden.

Avbestilling
Dersom du vil forandre på eller avbestille en eller flere timeavtaler, kontakter du oss senest 24 timer i forveien på en virkedag.

NB!
Timer på mandager må avbestilles siste virkedag før. Det vil si at en time for eksempel kl. 9 på en mandag, må avbestilles senest kl. 9 på fredagen før. Ved manglende avbestilling må timen betales i sin helhet.

Se også under «KURS – WORKSHOP – GRUPPER».

FOR NÆRINGSLIV OG DET OFFENTLIGE
Priser for bedrifter/offentlige

NÆRINGSLIV OG DET OFFENTLIGE

 

Skreddersyr ønsker
Tilbud tilpasses etter behov og ønske. I felleskap blir vi enige om antall timer og innhold. Der avtale inngås for en lengre tidsperiode, utarbeides en felles kontrakt, hvor begge parter undertegner.

Ansatte får 15%
Deres ansatte vil også bli prioritert ved eventuell videre oppfølging i privat regi. Det gis 15 % avslag for ansatte, når de bestiller time på egen hånd og der arbeidsgivere har ingått en lengre avtale (tre månader).

Effektiv innsats
Jeg kommer til dere, hvis det er et ønske. Aktuelle tiltak utføres i bedriftens eller etatens egne lokaler, når det egner seg best.

Kvalitet
Jeg innehar kvalifikasjoner, blant annet helsefag og pedagogisk bakgrunn for å utøve de tjenester som Pinocchioklinikken tilbyr. Siden 1985 har jeg hatt oppdrag innenfor veiledning, undervisning og behandling.

Les mer om hva vi kan tilby «For hvem”.

HELSERELATERT BEDRIFTSMASSASJE
Priser for bedrifter

HELSERELATERT BEDRIFTSMASSASJE

Massasje egner seg for de fleste og er en effektiv fysikalsk behandlingsform som forebygger belastningsskader og reduserer stress.

Veiledende pris
Helsemassasje fra 1100 kr / time

NB!
Skattefordel ved helserelatert bedriftsmassasje. Siden 2007 har bedrifter hatt muligheter for å trekke fra utgifter til helserelaterte massasjebehandlinger som forebygger lidelser i muskler- og skjelettsystemet. Det er skattefritt for dine ansatte.

Fakturering
Hvordan det løses internt er opp til hvert enkelt  firma. Det blir fakturert hver måned for de timer som er avtalt og inngått.

 • Bedriften betaler for bestilte behandlinger.
 • Bedriften subsidierer for bestilte behandlinger.
 • De ansatte betaler selv, og kan benytte arbeidstiden.

Bedriften betaler kun for bestilte timer
I felleskap blir vi enige om antall timer og innhold. Der avtale inngås for en lengre tidsperiode, utarbeides en felles kontrakt, hvor begge parter undertegner.

15% og 10% avslag 
• Ansatte vil bli prioritert ved akutte behov.
• Det gis opp til 15 % til den ansatte ved bestillinger i privat regi per behandling.
• Familiemedlemmer av ansatte får 10 % ved bestilling av behandling.
• Du som arbeidsgiver får mer fornøyde ansatte.

Uforpliktende tilbud
Motta uforpliktende tilbud og prøve periode på for 6 uker. Det anbefales massasje annen hver uke.

Effektiv tidsbesparing
Ved behov utføres aktuelle tiltak i bedriftens eller etatens egne lokaler. Terapeuten, jeg, møter opp på arbeidsplassen. Deres ansatte vil også bli prioritert ved eventuell videre oppfølging i privat regi.

Kvalitet
Jeg som møter opp er kvalifisert, har de nødvendige helsefag, kunnskap og pedagogisk bakgrunn for å utøve de tjenester som er bestilt.

Praktisk gjennomføring
Vi har utstyr, og kommer til dere, når annet ikke er avtalt. Dere har et hjørne eller eget rom som kan benyttes ved fremmøte. Behandlingene utføres på en og samme dag. Antall dager er avhengig av antall ansatte.

Eksempel på løsning:
Massasje på stol 14 effektive minutter (4 ansatte / 60 min)

 •   4  –   12 ansatte
 • 13 –   24 ansatte
 • 25 –        ansatte 

Massasje på benk 24 effektive minutter (pluss 5 min skift)

 •   4 – 12 ansatte
 • 13 – 24 ansatte

Fordeler ved helserelaterte tiltak
Smerte-problematikk i muskel og skjelettsystemet er den hyppigste årsak til sykdomsfravær og uføretrygd. Helserelaterte tiltak for de ansatte vil kunne gi gevinst for begge parter. Gjennom massasje direkte på arbeidsplassen kan ditt firma:

• forebygge sykdomsfravær som skyldes plager i muskel- og skjelettsystemet
• bidra til større arbeidskapasitet
• holde kostnader nede
• dempe stress
• forhindre at egen helse blir satt på vent

KURS OG WORKSHOP
Priser for privatpersoner

KURS – WORKSHOP

Veiledningspriser per deltakere:

 • Helgekurs
  Lørdag: kl. 10:00 – 17:00
  Søndag: kl. 10:00 – 16:00
  Pris
  3.000:-
 • Kveldskurs, (ikke helg)
  Starter opp med 3 sammenhengende timer og deretter oppfølging  1 ½ time, 10 ganger
  Pris
  2.700:-
GENERELT
Første kontakt
Ved første kontakt eller ved oppstart av ny periode handler det første møtet om kartlegging av ønsker, behov og fremdrift. Det beregnes opp til 1,5 time.


Epost og telefon
Det gis likeså veiledning per telefon og/eller mail, for de som ikke kan møte fysisk opp til samtalen på klinikken. Det avtales tid på forhånd. Ved telefonsamtaler forutsettes det forhåndsbetaling for bestilte timer.


Ambulerende virksomhet
Vi tar betalt for den tid det tar å kjøre fra Pinocchioklinikken til dere, hvis andre avtaler ikke foreligger.


Betaling
Klinikken har kortterminal. Det kan etter avtale foretas fakturering med giroinnbetaling ved bestilling av flere timer. Girogebyr påløper med 50 kr.


Avbestilling
Dersom du vil forandre på eller avbestille en eller flere timeavtaler, kontakter du oss senest 24 timer i forveien på en virkedag.

NB!
Timer på mandager må avbestilles siste virkedag før. Det vil si at en time for eksempel kl. 9 på en mandag, må avbestilles senest kl. 9 på fredagen før. Ved manglende avbestilling må timen betales i sin helhet.


Gavekort.
Det selges gavekort. Kjøp av gavekort anbefales hovedsakelig til egenpleie, ikke prosessarbeid som selvutvikling.


Skattefordel.
Siden 2007 har bedrifter hatt mulighet for å trekke fra utgifter til helserelatert bedriftsmassasje med den intensjon om å forebygge lidelser i muskel- og skjelettsystemet.