Livskrise eller i endring?

Din hverdag er snudd på hodet, hvor du har mistet oversikt, hvor du føler på usikkerhet.

Det er ikke innlysende, hvor veien går videre. Avmakt følelsen vokser litt for hver dag, fordi det er vanskelig å ta hensiktsmessige valg.

ER NOE AV DETTE KJENT FOR DEG? 

RELASJON
Plutselig, og som lyn fra klar himmel, ber ektefelle om skilsmisse. Du skjønner ingen verdens ting, fordi dere har jo nettopp hatt en fantastisk ferie sammen. Hva skjedde, og hvorfor tok jeg ikke signalene?

FAMILIEN, BARN
Etter skilsmisse har barnet ditt overtatt rollen som den voksne part, sluttet å leke og være spontan og passer veldig godt på deg. Hver gang du skal ut av hjemmet, spør barnet ditt, «hvor du skal og når du er tilbake?». Du kjenner ikke igjen denne oppførselen.

KARRIERE – NY JOBB
Du har fått beskjed om at du mister jobben, nedbemanning, og opplever usikkerhet med tanke på det å orientere seg på nytt i arbeidsmarked. Du har ikke erfaringer med jobbintervju, CV eller hvilke forventninger du kan ha for din fremtidige, nye jobb. Det verste er at du ikke vet hva du kan jobbe med utover de arbeidsoppgaver, som du er kjent med fra tidligere.

NYTT BOSTED
Du fikk studieplass eller jobb i et annet fylke eller land. Det var fint i starten, men du kjenner nå på ensomhet, utenfor-følelsen, og kommer ikke helt inn i lokalmiljøet. Humøret synker og hjemlengselen vokser for hver dag. Hverdagen blir tyngre og du finner ikke mening med å være der du er.

SYKDOM
Etter legebesøket har du ikke klart å fortelle dine nærmeste at du har en alvorlig sykdom. Du kjenner på redselen, usikkerheten for fremtiden og har det vondt, fordi du vet ikke hvordan du skal formidle det videre. Redd for konsekvensene

UNNGÅ TRAUMATISK KRISE, PTSD

Det betyr mye å få støtte, forståelse og egeninnsikt når vi gjennomgår en krise.

Det å oppsøke en tredje person/fagperson vil ikke kun avlaste omgivelsen, men også forhindre at bearbeidningsprosessen ikke stopper opp.

Ved sterke, intense følelser, som er tilstede ved kriser, er det større sjanse for at tilstanden kan utvikle seg til å forbli kronisk, hvor post traumatisk stressyndrom (PTSD) kan oppstå som et resultat.

OPPSTART VED BEHANDING

Vi blir kjent med hverandre. Du får informasjon og noen råd om prosessen din.
Jeg vil blant annet vite hva du opplever, i hvilken fase du befinner deg, og hvilke konsekvenser du må håndtere.
Du har kanskje tatt i bruk noen mestringsstrategier fra tidligere, og dette er en vesentlig informasjon for den videre behandlingen.
Sammen utarbeider vi en tiltaksplan og evaluerer progresjonen underveis.

Når du er inne i en krise vil ofte dine nærmeste få dette med seg selv om du ikke setter ord på dette. Det kan være en fordel for alle involverte å få nødvendig informasjon om, hva du gjennomgår akkurat nå. Du kan vurdere underveis om du ønsker å ta dine nærmeste med til et informasjonsmøte.

RELEVANTE TJENESTER, «VERKTØY»

Samtaleterapi og kognitiv terapi vil være de aktuelle tjenestene, men når du står fast tar jeg i bruk andre teknikker, for å «forløse» og opprettholde prosessen din.

Det er viktig at du ikke stagnerer, stopper opp i en av endringfasene, men også at du får nødvendig tid til å bearbeide situasjonen din.

VIDERE BEHANDLINGSFORLØP

Vi ser nærmere på deg selv, hvem er du i forhold til forandringene. Ved endring følger det med en viss risiko og vi utforsker dine grenser. Kan de flyttes i forhold til din situasjon idag? Du vil bli mer bevisst på strategier, holdninger og betydningen av mestring i forhold til endring.

Du vil få råd og informasjon underveis. Hvis du ikke har overskudd til å omfavne alt i terapien, er allikevel det du makter å ta til deg, en god begynnelse på den videre utviklingen.

VET DU NOK…?

Endringer der vi mister fotfestet, styringen og oversikten kan utløse en mindre eller større krise. Det handler om hvordan vi takler endringer. Tidligere livserfaringer spiller også inn, på hvordan vi generelt møter utfordringer, men enkelte hendelser fremstår som noe helt «nytt» og fremmed.

Kriser kan oppstå gjennom naturlige livsoverganger (yrkesaktiv til pensjonist, flytte hjemme ifra, nye omgivelser og fremmed sted) eller bli utløst av ytre påkjenninger (vold, barnfordelingssak, skilsmisse o.l.). Felles for krisene er at følelser som frykt, hjelpløshet og avmaktsfølelse er involvert og de truer din trygghet og sikkerhet.

Det er ikke sjeldent at ved endringer så oppstår tilleggsreaksjoner.  Du kan miste appetitten eller trøstespise, bli tiltaksløs”, oppleve nedstemthet, og det meste kan bli til et «ork».

Endring og livskriser deles inn i ulike faser, hvor alle har sine respektive kjennetegn (sjokk-, reaksjon-,bearbeidnings-, og nyorienteringsfasen).

Bilde. Birgitta Huss

MIN ERFARING

Jeg har stort sett vært så heldig å opplevd at de fleste klienter har fått sin hverdag tilbake innenfor en fornuftig tidsramme. Endring og mestring av kriser setter livet i et annet lys, og klienter forteller i ettertid at den hverdagen de har fått er annerledes. En større bevissthet og kjennskap til seg selv, ressurser og begrensninger som de ikke visste om fra før.