Ansatte i fokus

Bedrifts-massasje som forebyggende tiltak

Muskler blir stive av stress og mange timers arbeid.

Har din bedrift få muligheter til å variere arbeidsstillinger? Er det ditt ønske å forebygge sykemeldinger som skyldes ensidig belastning? Ønsker du å ha en helseorientert bedrift, fordi du er opptatt av dine ansattes velvære?

Bedriftsmassasje er fradragsberettiget for bedriften og skattefritt for de ansatte.

Massasje og forebyggende arbeid på bedriften

ER NOE AV DETTE KJENT…

GIR ROS
Du setter veldig pris på dine ansatte. De har et engasjement ovenfor sine oppgaver og stiller opp for bedriftens intensjon og målsetting.

MOTIVASJON
Dine ansatte har mistet motivasjonen uten kjent årsak og det er behov for endring. Du vil gi personalet noe som det kan ha nytte av og det samtidig som det gir bedriften ønsket vekst; «vinn til vinn situasjon».

SYKEFRAVÆR
Det er høyt sykefravær og store kostnader. Plager i muskel- og skjelettsystemet er hovedårsaken.

FOREBYGG, UNNGÅ KRONISK SITUASJON

Det starter som regel med ubehag, innskrenket bevegelighet og smerter melder seg, når spenninger oppnår en viss intensitet.

Muskelspenninger vil som regel ikke registreres før smerte oppstår, hvilket betyr at spenninger egentlig ikke opptrer så akutt som vår bevissthet vil oppfatte.

Massasje vil kunne identifisere muskel-spenninger. Det er først mulig å gjøre noe med muskelspenninger, når de blir «synliggjort» og kommer frem i bevisstheten vår.

OPPSTART VED BEHANDLING

Den første kontakt med din bedrift dreier seg om å ta opp status. Kartlegge hvilke ergonomiske forhold som gjelder, og hvor «slitasjen» ligger hos den enkelte, både fysisk og mentalt. Sammen ser vi på hvilke tiltak som er relevante for din bedrift. Det kan for eks. hende at det holder med 14 minutters energi massasje pr. ansatt (fire i timen) eller at det er behov for 20 minutters individuell behandling. Kontrakt signeres.

Massasje direkte på arbeidsplassen er tidsbesparende. Jeg tar med utstyr; enten ergonomisk massasje stol eller benk. Bedriften din stiller med et hjørne eller eget rom. Ligger bedriften i nærheten av klinikken, så er det ikke noe hinder for å gjennomføre behandlingen på klinikken.

Massasje på bedriften forebygger plager, skader og sykefravær

RELEVANTE TJENESTER, «VERKTØY»

Det er viktig å ha god funksjon i alle muskler, for å kunne prestere. En defekt i en muskel eller -gruppe vil «smitte» og begrense andre funksjoner. Massasjen er helserelatert og kombineres med en veiledende samtale. Samtalen baserer seg på de kliniske funn hos den enkelte, hvor spenninger og mulige årsaker blir vektlagt.

Etter 30 års erfaring med massasje, har jeg utviklet min egen metode. Massasje-metoden bygger på både klassisk- og idrettsmassasje. Jeg ser sammenheng mellom kroppens respons og mentale holdninger, dvs. livstil som praktiseres. Aktuelle følelser som får råde, for eksempel stress eller mistrivsel, setter jeg også i forbindelse med kroppens reaksjoner og gir massasje.

Muskelterapien kan bestå av ulike massasjegrep, triggerpunkt-behandling, øvelser og tøyninger. Pusteteknikker benyttes sammen med veiledende spørsmål. Dette for å løse opp i spenninger som både har en mekanisk, men også emosjonell årsak. Jeg har erfart at det gir en «synergi-effekt», når behandlingen inkluderer både kropp, tanker og følelser.

VIDERE BEHANDLINGSFORLØP

Målet er å forebygge og redusere sykemeldinger, men også gi fornøyde ansatte.

Trivsel er minst like viktig. Etter tre måneder evalueres de tiltak som er iverksatt, enten direkte med personalansvarlig, eller leder.

Sammen tar vi stilling til hvorvidt massasje har gitt ønsket effekt og ser på faktorer som for eksempel trivsel, kvalitet på utført arbeid, og endring i arbeidsatmosfæren.

VET DU NOK?

Massasje kan gi velvære, smertelindring eller økt bevegelighet, avhengig av fokus. Det handler om å behandle de bløte delene av kroppen (mykvev), muskler og bindevev, med den intensjon om å bevare eller forbedre muskulære funksjoner. Muskelgrupper arbeider ikke isolert, men i «team». En bevegelse eller motorisk handling som ikke lengre fungerer optimalt, vil gi ringvirkninger.

Hovedsakelig tas hendene i bruk som verktøy, men andre kroppsdeler kan også brukes. Det er naturlig å inkludere kroppens energibaner (meridianer) dersom man tar utgangspunkt i Østens tilnærming, mens Vesten forholder seg til anatomi og fysiologi.

Bilde. Birgitta Huss

Jeg som tidligere aktiv idrettsutøvere (fotball) visste dessverre ikke bedre; – at massasje kunne være utslagsgivende i prestajonsevnene mine. Dette er en lærdom jeg i ettertid har tilegnet meg. Ned på detaljplan, så er massasje en utrolig effektiv innfallsvinkel til bedre kroppsfunskjon, smertelindring og velvære.

Det handler langt i fra om å prestere på høyt idrettsnivå, men helt enkelt å fungere optimalt i det daglige (helse, arbeid, familie og generell livs stil).