Smerter,

akutte og vedvarende fysiske smerter.

Nakke og skuldersmerter

Det begynner gjerne med diffuse plager, symptomer eller verk i et muskelområde.

Myalgier er veldig utbredt og forekommer i alle aldersgrupper. De forårsakes gjerne av spenninger over tid.

Plagene oppstår gjennom ensidig belastning som gir stress både mentalt og kroppslig, f.eks mistrivsel og kontorjobb

Smerter og smertebehandling
Smerter i nakke og skuldre

ER NOE AV DETTE KJENT…

ENKELTE BEVEGELSER GIR SMERTE
Det er ubehagelig, og gjør vondt, men ikke hele tiden. Du fungerer, men det verker på bestemte områder. Dine plager eller smerter forsvinner ikke, og årsaken forblir ukjent til tross for konsultasjon med lege og/eller psykolog etc.

 

STJELER DIN OPPMERKSOMHET
Smertene eller dine kroppslige plager er ikke konstante, de varierer i sin intensitet, og har utviklet seg over tid. Helt nylig har de og uten forvarsel overtatt i den grad at de begrenser deg i ditt arbeide, daglige gjøremål.

KRONISKE SMERTER
Du har prøvd flere enkelte behandlingstiltak, som for eksempel naprapat, fysioterapi, medikamentbehandling, akupunktur og healing uten bedring eller endring i selve smerte intensiteten. Etter hvert har du opparbeidet deg dine egne mestrings strategier som du tar i bruk, for å klare deg igjennom hverdagen din, men det er ikke tilstrekkelig lengre – tiltakslysten avtar, siden du bruker kreftene på å holde smertene i sjakk.

DIAGNOSE KRONISK SMERTESYNDROM
Du har fått diagnose kronisk smertesyndrom, fibromyalgi. Smertene krever i økende grad mer av deg, og de får delvis eller nesten fullstendig din hele oppmerksomhet. De griper også inn i søvnen, og du våkner opp midt på natten uten å finne en god nok sovestilling. Du bekymrer deg for fremtiden, fordi det er ikke like enkelt å gjennomføre dagens oppgaver eller konsentrere seg.

ETTER TVERRFAGLIG BEHANDLING
Du er tilbake i hverdagen din etter et  noen ukers opphold på kursted og ønsker oppfølging i nærmiljøet ditt.

FOREBYGG, UNNGÅ KRONISKE SMERTER

Når du oppdager at kroppen sier i fra og signaliserer ubehag, bør du oppsøke behandlere i denne tidlige fasen, slik at du unngår forverring og utvikling av kroniske smerter. Det er lettere å oppnå smertefrihet i en tidlig debutfase, før smertene setter seg både i kroppen og i tankene.

Smerte eller gjentatte fysiske plager kan for eksempel innskrenke din fysiske utholdenhet, påføre deg flere negative tanker, få deg til å unngå enkelte bevegelser, forstyrre nattesøvnen din, isolere deg, og få deg til å avlyse flere sosiale arrangementer.

OPPSTART AV BEHANDLING

Første kontakten handler om å bli kjent, kartlegging av ønsker og behov.

Det er vesentlig å vite om du har fått noen diagnose tidligere, og om det er andre behandler involvert. Dette er for å unngå unødvendige behandlinger, og kunne samkjøre og supplere øvrige tiltak.

Etter hver behandling, vill jeg ta opp status i forhold til smerter og vurderer underveis, hvilken innfallsvinkel som er aktuell den dagen du har time.

Ryggsmerter

RELEVANTE TJENESTER / «VERKTØY»

Smertetilstander bør behandles på ulike områder samtidig, dvs. ikke isolert og i én behandlingsform.

Jeg kombinerer ulike tjenester, fordi det viser seg å gi best resultater. Jeg tar hensyn til dagsformen din og hvem du er.

Relevante «verktøy» kan være manuelle teknikker, samtaleterapi, avspenning og pust, smertelindrings massasje og rosenmetoden.

VIDERE BEHANDLINGSFORLØP

Formidling av nødvendig kunnskap og forståelse for tilstandens sammenheng av ulike innvirkende faktorer.

Det er flere tiltak du kan gjøre på egenhånd, noe vi ser på og drøfter sammen. 

Evaluerer tiltakene i forhold til din bestilling.

VET DU NOK…?

Smerteproblematikk er nokså sammensatt av ulike innvirkende faktorer. Nyere forskning tydeliggjør hvordan kroppslige plager, mentale tankemønster og hverdagsbetingelser henger sammen.

Smerter som ikke blir borte over en viss periode og med varighet et sted mellom 3 – 6 måneder betegnes som kroniske, øvrige akutte. Rundt 30% av den voksne befolkningen rammes av kroniske smerter i løpet av livet.

Unge mennesker er ikke mindre utsatte for smerter, men tall mangler.

Bilde. Birgitta Huss

Gjennom årenes løp har jeg opplevd klienter som har blitt kvitt sine smerter. De fleste klientene får en smertelindring relativt raskt, mens det også er noen klienter som ikke oppnår noen endring i sin tilstand.

Felles for alle disse klientene er at de, uansett smertefrihet eller ikke, får med seg noen ”verktøy”. Forutsatt at disse verktøyene benyttes i hverdagen bidrar de til at klienten forhindrer utvikling av smerter forårsaket av mangel på kunnskap om smertens fysiologi og psykologi.

Share This