Visjon

Idéen
Pinocchioklinikkens ide tar utgangspunkt i at de fleste mennesker har tilbøyelighet til å tilnærme seg situasjoner gjennom marionett lignende atferd, akkurat som figuren Pinocchio. Vi agerer ofte ut ifra automatiserte mønster med usynlige tråder som trekker i andre retninger enn det som er best for oss.

Marionett atferd tærer på oss, fordi vi ”låner/kopierer” andres løsninger/holdninger på bekostning av oss selv. Dette kamuflerer veldig ofte tilgangen til ditt iboende potensialet, som er kilden til å få ny energi.

Formålet
Pinocchioklinikkens formål er å være en klinikk som gir helsetjenester innenfor forebygging og pedagogiske tiltak, rehabilitering og utvikling av ditt SELV.

Kvalitetssikringen består av å inneha relevant kompetanse i bredden, forståelse for samspillet mellom kropp og sinn, og et samarbeide med andre aktuelle fagpersoner.

Visjonen
Pinocchioklinikkens visjon er å tilby tjenester, som viser veien til dine egne ressurser og gi deg påvirkningsmuligheter ut ifra ditt ståsted. Vi vill hjelpe deg å få frem eller styrke livsgnisten og håpet, uansett hvor du er i livet.

Å gi det enkelte individ et betydelig ”løft”, med fokus på motivasjon og engasjement, er en visjon vi prioriterer. Vi vet at engasjement styrker den enkeltes ansvarsfølelse og formidler mening og glede, når vi mestrer på egen hånd.

Øke den allmenne kunnskapen bl.a. om hvordan vi selv kan være årsaken til å forsterke vanskelige situasjoner, forverre kroppslige symptomer, eller bidra til  konflikter i samspill med andre. Hvordan denne kunnskapen kan benyttes til å få økt innsikt, slik at dine handlinger kan stå i samsvar med de målene du ønsker å nå.