Vanlige spørsmål (FAQ)

 

Hvis jeg har bestilt flere timer i forveien, kan jeg kansellere de dersom det blir nødvendig?

favicon Selvfølgelig. Avbestilling en time/-er senest et døgn før bestilte time.

Hvor mange behandlinger trenger jeg?

faviconDette er veldig individuelt. Faktorer som for eksempel sykdomshistorie, egne påvirkningsmuligheter og aktuelle livssituasjon innvirker på resultatet. Hvis det ikke i løpet av 2 – 4 behandlinger gir noen form for effekt, er kanskje Pinocchioklinikken ikke det riktige tilbudet for deg.

Jeg har flere pågående behandlinger, vil dette kollidere med deres behandlingstilbud?

faviconVeldig sjeldent. Det er som oftest bedre og mer effektivt med flere ulike faglige innfallsvinkler over en viss behandlingsperiode. Vår klinikk har som intensjon å knytte flere yrkesgrupper sammen der tverrfaglighet råder og vi samarbeider gjerne med andre.

Kan jeg si til legen min, at jeg går og tar behandlinger på Pinocchioklinikken?

faviconDette er et spørsmål som går igjen. Pinocchioklinikken samarbeider gjerne med andre instanser og leger er ikke unntak. Vår praksis er at i de tilfelle der det er et ønske om nært samarbeide, oversender vi epikrise til aktuell fagperson. Dette er en tjeneste vi tar betalt for.

Hvilke reaksjoner kan jeg forvente?

faviconDet blir gitt informasjon om forventet resultater. Følgende dager etter første behandling er det vårt ønske at du tar kontakt ved spørsmål i forbindelse med behandling.

Hvordan jobber dere?

faviconPå første møte foretar vi en kartlegging, setter opp en tiltaksplan og deretter foretar vi en jevnlig evaluering. Ved avsluttet behandling foretar vi en vurdering om det er behov for en oppfølgingstime.

Hvordan betaler jeg?

Dp.Bildeet er mulig å betale med kort og ved kontantbetaling får du nummerert kvittering. Du kan også bli fakturert med giroinnbetaling ved bestilling av flere behandlinger, fakturagebyr kommer i tillegg, se oversikten for priser.

 

Får jeg rabatter ved behov for flere behandlinger?

faviconVed forhåndsbetalinger av fire behandlings timer får du 10% og ved 8 forhåndsbetalte behandlinger gis det 15%.  Fordelen med faktura er at du får utnyttet hver behandlingstime maksimalt. Ved bestilling av én time, går det vekk cirka 10 min til klargjøring og journalskriving.

 

Hva er fordelen med fire eller flere behandlinger som følger tett etter hverandre?

faviconPlagene vi behandler har som oftest kommet i løpet av flere uker, måneder eller år. Kroppen trenger derfor flere behandlinger for å restituert (tilbakestille) seg.

 

Hvor lang er en behandlingstime?

faviconDen tiden du har bestilt minus cirka 10 minutter til klargjøring og journalskriving.

 

Må jeg ta av meg klær og bli smurt inn med olje ved massasje?

favicon

Nei, ikke når du foretrekker den type av behandling. Forebyggende massasje på arbeidsplassen foregår som regel uten smøring (olje), ansatte beholder klærne på, men sittende i en ergonomiske stol.